Akronüümid ja lühendid

Kui oled internetiturunduse valdkonnas algaja, võivad paljud vestlustes ja tekstides kasutatavad akronüümid ja lühendid jääda segaseks. Sel puhul võivad Sulle abiks olla peamiste ja kõige sagedamini kasutatavate lühendite selgitused:

ASCII - American Standard Code for Infornation Intercharge - kokkulepitud kogum universaalseid digitaalseid koode, mis väljendavad tähti, kirjavahemärke ja muid sümboleid, mida saab arvutisse tükkida.

ASP - Application Service Provider - ettevõte, mis pakub ligipääsu tarkvarale või sellega seotud teenustele üle võrgu või interneti. Kõige lihtsam näide - kodulehe majutajad.

B2B - Business to Business - viitab ettevõtete omavahelisele kauplemisele. Sellega ei ole tarbija otseselt seotud.

B2C - Business to Customer - viitab sellele, et ettevõte müüb kaupa või teenuseid lõpptarbijale.

CGI - Common Gateway Interface - moodus, mille abil vahetatakse infornatsiooni serveri ja kasutatava tarkvara vahel. CGI programme või "skripte" saab kirjutada erinevates programmeerimiskeeltes, näiteks PHP, C++, Java jne.

CPA - Cost Per Action - reklaamija kulu iga külastaja kohta, kes reageerib reklaamile nii nagu sellel oodatud, st kas siis teeb ostu, registreerib kasutajaks, esitab mingi taotluse vms. Ka CPL tähistab põhimõtteliselt sama asja.

CPC - Cost Per Click - reklaamija kulu iga külastaja kohta, kes reklaamil klikkinud.

CPM - Cost Per Thousand - summa, mida reklaamijalt küsitakse tuhande reklaami näitamise korra eest. M on rooma numbrites tuhat. 

CPS - Cost Per Sale - reklaami kulud jagatuna müügitehingute arvuga, mis on selle reklaamkampaania ajal toimunud. Saadud number ütleb, kui suur oli iga müügitehingu tegemise reklaamikulu.

CR - Conversion Rate/Ratio - protsent külastajatest, kes on reklaamile reageerinud, kuid kes ka tehinguga lõpuni lähevad e suhtarv, mis näitab, kui palju huvilisi on reaalseteks klientideks saanud.

CRM - Client Relation Management - edasiarendatud suhtlus kliendiga tema parema mõistmise, teenindamise, vajaduste rahuldamise ja lojaalsuse tõstmise nimel. Sisaldab mitmeid protseduurilisi muudatusi, kuid ka vastavate tarkvaraliste abimeeste kasutuselevõttu.

CSS - Cascading Style Sheets - defineeritakse globaalsel tasandil, kuidas visuaalsed elemendid on veebilehel kuvatud, selle asemel, et seda otse HTML koodi kirjutada. Muudab disaini palju paindlikumaks ja vähendab HTML koodifailide suurust.

CTR - Click-Through Rate/Ratio - reklaami (banneri) nägijate ja sellel klikkajate suhtarv. Sellega mõõdetakse reklaami tagasiside tõhusust.

FAQ - Frequently Asked Questions - (KKK - Korduma Kippuvad Küsimused), pannakse sageli nimeks lehele, kus selgitatakse kõige sagedasemaid klientide küsimusi ja probleeme.

FFA - Free For All Links - veebilehed, kus igaühel on õigus lisada tagasilink oma kodulehele, vastutasuks sageli nõustumine sellega, et FFA lehe omanik võib lingi lisajale reklaamsõnumeid saata.

PFI - Pay For Inclusion - tasumine selle eest, et veebileht oleks otsingumootori nimekirjas ja seda pidevalt uuendataks.

PPA - Pay Per Action -  viitab komisjonitasule, mida on vaja maksta nende kordade eest, kui reklaaminägija reageerib reklaamil nii nagu sellel oodatud - kas siis teeb ostu, registreerub kasutajaks, esitab mingi taotluse vms. Ka PPL (Pay Per Lead), PPC (Pay Per Click) ja PPS (Pay Per Sale) tähistavad põhimõtteliselt sama asja.

PPI - Pay Per Impression - tasumine selle pealt, mitu korda on antud reklaami näidatud. Tavaliselt käib banneri kohta.

ROI - Return Of Investment - kui palju kasumit teeniti peale reklaami ja muude kulude maha arvamist. Esitatakse sageli suhtarvuna. See on rahaline mõõt sellele, kui edukas antud reklaamikampaania on olnud.

RON - Run Of Network - reklaami (enamasti CPM bannerid) näidatakse roteeruvalt kogu ettevõtte võrgustiku lehekülgedel või võrgustiku lehtedele, mille reklaame korraldab üks reklaamettevõte. Eesti puhul võib näiteks tuua Klikivabrik.ee

ROS - Run Of Site - reklaami näidatakse roteeruvalt ainult ühe saidi lehtede piires.

SE - Search Engine - veebis olev veebilehtede andmebaas. Üldjuhul omavad taolised süsteemid nö roboteid, mis mööda internetti autmaatselt ringi liiguvad ja erinevatelt lehtedelt pidevalt infornatsiooni koguvad. Tuntumad näiteks Google, Yahoo, Neti.

SEM - Search Engine Marketing - sarnane SEO-le. Tähendab otsingumootorite turundust ehk siis lisaks SEO-le ka otsingumootorite tasuliste võimaluste ära kasutamist.

SEO - Search Engine Optimization - veebilehtede optimiseerimise protsess, mille eesmärgiks on saada otsingumootorite otsitulemustes paremaid positsioone, selleks, et külastajatele paremini silma hakata.

SEP - Search Engine Positioning - sama mis SEO.

SERP - Search Engine Result Page - leht otsingumootori otsitulemuste nimekirjaga.

SSI - Server Side Include - meetod, kuidas veebileht saab ja kuvab lehe sees infornatsiooni, mis saadakse välistest allikatest. Näiteks sellised muutujad nagu "viimati muudetud kuupäev" või näiteks Youtube lehel asuva video esitamine antud veebilehel selle ühe osana.

USP - Unique Selling Proposition - põhjus, miks keegi peaks ostma just teilt ja mitte teie konkurendilt. Toote/teenuse unikaalsed omadused ja kasu, mida teie toode või teenus tarbijale pakub ehk see, mis teeb teid eriliseks, teistest erinevaks.Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail: